Soms lukt het niet om je eigen leven of dat van je kind op de rails te krijgen.

Waar situaties zo complex zijn dat niet alleen cliënten maar ook hulporganisaties niet verder komen, neemt Multi-Vision de regie op meerdere leefdomeinen.
We brengen ordening en structuur aan in het leven van het gezin of van de jongere.

Professionals van Multi-Vision vinden, met hun (cultuur)sensitieve beroepshouding, aansluiting bij het dagelijks leven van de cliënt. Vanuit het referentiekader van het gezin of de jongere wordt een stappenplan gemaakt. De haalbaarheid van het plan wordt besproken met de organisaties die op dat moment van belang zijn voor het gezin of de cliënt, zoals de gemeente voor schuldsanering, de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim of de woningcorporatie bij huisvestingsproblemen.

Ook in crisissituaties weten wij adequaat te handelen en kunnen we op ieder moment, dat wil zeggen 24 uur per dag, benaderd worden en ingrijpen. Multi-Vision heeft ingang bij alle organisaties die onderdeel zijn van de overstijgende aanpak van complexe problematiek. Multi-Vision gaat naast de cliënt staan en biedt vanuit de ontstane beperkingen weer nieuwe mogelijkheden.

Eigen leven niet op de rails?

Multi-Vision brengt ordening en structuur

Sterk in crisissituaties

24 uur per dag

Gezin

Jongeren