Professionals van Multi-Vision vinden, met hun(cultuur)sensitieve beroepshouding, snel aansluiting bij het dagelijks leven van jongeren en hun omgeving. Vanuit het referentiekader van de jongere wordt een stappenplan gemaakt.

De haalbaarheid van het plan wordt besproken met de organisaties die op dat moment van belang zijn, zoals de gemeente voor schuldsanering, de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim of de woningcorporatie bij huisvestingsproblemen.

Multi-Vision heeft ingang bij alle organisaties die onderdeel zijn van de overstijgende aanpak van complexe problematiek. Multi-Vision gaat naast de jongere staan, en biedt vanuit de ontstane beperkingen weer nieuwe mogelijkheden.