Multi-Vision heeft een klachtenregeling getroffen door zich aan te sluiten bij Klachtenportaal Zorg.

Ieder klacht wordt in behandeling genomen.

Eventuele klachten kunnen ingediend worden via de website www.klachtenportaalzorg.nl.