Multi-Vision is een advies- en uitvoeringsorganisatie die zich richt op maatschappelijke vraagstukken omtrent jeugd en gezin en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit. Multi-Vision biedt Intensieve Ambulante Gezinshulp (IAG) en jongerencoaching.

Visie
Ouders zijn de hoofdrolspelers in opgroeien en opvoeden. Multi-Vision ziet het gezin en de directe omgeving als systeem waarop de begeleiding of coaching afgestemd kan en soms moet worden. Kinderen, jongeren en volwassenen moeten zich kunnen ontwikkelen en zo volwaardig mogelijk participeren in onze samenleving. Opvoeden en veilig opgroeien gaan soms niet vanzelf. Multi-Vision kan dan ondersteuning en hulp bieden, liefst in de eigen omgeving, zo licht als mogelijk, zo intensief als nodig en soms als laatste kans. Multi-Vision gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en zoekt samen met de cliënt en ieder die er voor hen toe doet, naar passende oplossingen. Daarbij staat het kind centraal.
Missie
De visie en de kernwaarden zijn samengevoegd in de volgende missie: Multi-Vision helpt jeugd, ouders en jongeren, als reguliere hulpverlening niet volstaat. Brengt ordening en structuur binnen de verschillende leefdomeinen. Biedt perspectief. Snel en met lange adem. Staat naast de cliënt tot hij zelf weer verder kan.

Eigen kracht

Kind centraal

Ouders in de hoofdrol

  • ordening en structuur
  • perspectief
  • snel schakelen
  • sleutelpositie innemen
  • hulp op gang brengen
  • resultaten boeken