Multi-Vision is in 2010 opgericht door Hafida Belhaddad. Hafida is actief als zelfstandig gezins- en jongerencoach in verschillende gemeenten. Zij heeft ervaring opgedaan als bijstandsconsulent, leerplichtambtenaar, beleidsadviseur en coördinator van de Impuls Marokkaanse Risicojongeren bij de gemeente Den Haag. Daarna is zij zich gaan specialiseren in coaching bij complexe gezinsproblematiek en in begeleiding van ontsporende jongeren, in drang en dwangsituaties.

Multi-Vision bekleedt een sleutelpositie in de keten van overstijgende aanpak van complexe problematiek.

Specialisatie in begeleiding bij complexe problematiek